Ile lat w niewoli?

Trzeba przyznać, że kiedy zdecydowana większość bateryjek rajcuje się rocznicą wolności niewoli, są jednostki, które krok po kroku wykazują tej że grupie oznaki tego Matrixa, tej klatki, którą nie zauważają.

Tym czasem kolega Kamil podjął się tematu wyliczenia ile lat znajdujemy się w tej niewoli i właśnie dlatego zdecydowałem się na, z jednej strony, poszerzenie tematu, z drugiej próbę osadzenia w czasie tego planu bandy, którą na razie nazwijmy Pinky i Mózg.

Jest to pierwsza część serii:

Cześć 1 – Ile lat w niewoli?
Cześć 2 – Ile lat w niewoli? – część 2
Cześć 3 – Ile lat w niewoli? – część 3
Cześć 4 – Szach-mat, Ile lat w niewoli? – część 4
Cześć 5 – Co przyniósł wrzesień 1939 – ile lat w niewoli, część V

Początki

Nie będę się wdawał w historię ludzkości i od razu przejdę do kamieni milowych projektu zniewolenia współczesnego świata. Dokładnie w 1694 roku został założony Bank Anglii, zwany „strażnikiem brytyjskiego funta”. Na początku klientom wpłacającym do banku funty, szylingi i pensy wydawano pokwitowania odręcznie napisane na papierze bankowym. Każdy posiadacz takich „banknotów” mógł je później wymienić na złoto albo monety. Data o tyle znacząca, gdyż wyznacza początek końca i dzisiejszy system monetarny i współczesne zasady przepływu masy pieniężnej w dużej mierze opierają się na triki wykorzystane w historii tegoż Banku, w tym pojęcia długu narodowego, wprowadzone do obiegu w 18 wieku. W 19 wieku banknoty puszczane do obiegu przez ten właśnie Bank były najmocniejszą walutą na świecie, lecz nie jedyną. Przy okazji budowania potęgi Banku wobec potęg Państw warto zwrócić uwagę na postać złotnika Amschela Mosesa Bauera, który w 1743 roku założył sklep monetarny we Frankfurcie nad Menem w Niemczech. Nad wejściem do sklepu był umieszczony znak z rzymskim orłem na czerwonym tle i w wkrótce Czerwona Tarcza stała się nazwiskiem rodowym syna złotnika. I tak oto światu objawił się Mayer Rothschild (Czerwona Tarcza). Pod koniec 18 wieku rodzina Rothschild dysponowała już „oddziałami” w Wiedniu, Londynie, Neapolu i Paryżu. Całkiem niezły interes zbili na wyprawach Napoleona i byli właściwie grabarzami jego kariery i życia. Przez 17 lat funkcjonowania w Anglii 2500 razy powiększyli kapitał początkowy. Rodzina Rothschild stałą się najbogatszą w Europie (sekretarz austriackiego księcia Metternicha pisał o tym na początku 19 wieku) i właściwie miała przeogromny wpływ jak i na Londyńskie City tak i na politykę Anglii. Faktycznie stali się niezależni od państw, a z kolei rozrzutna arystokracja europejska była już w ich kieszeni. W tych czasach poznali też rodzinę Schiffów, wnuk których przeniósł się do Nowego Jorku i odegrał bardzo ważną rolę w całej układance. Pamiętajmy, że Banki już wtedy działały wykorzystując mechanizm kredytu opartego na procentach. Jeżeli nie wiesz jak działa kredyt oparty na procentach i w jaki sposób zniewala kredytobiorcę, opiszę to następnym razem. Romanowowie (dynastia carów, potem cesarzy rządzących Rosją) jednak byli niezbyt ulegli.

Niewola

Wróćmy na chwilę do pojęcia wolności, aby móc zdecydować, czy jesteśmy wolni czy też nie. I tu posłużę się przykładem niewolnika. Na czym polega praca niewolnicza? Właśnie na tym, że efekty tej pracy są kradzione siłą lub poprzez oszustwo Panem bezpośrednio lub poprzez innych niewolników, bardziej uprzywilejowanych. Mało tego, że niewolnik utrzymuje się za pomocą efektów swojej pracy, ale utrzymuje też Pana, który z kolei żyje na zdecydowanie lepszym poziomie. Niewolnik też zazwyczaj nie ma możliwości, nawet jeżeli jest w stanie zarobić na swoją wolność, z takiego układu „wyjść” po dobroci.

Czym jest więc wolność?

W dzisiejszych czasach ciężko już dostrzec brak wolności, a pomaga w tym fakt, że urodzony niewolnik nigdy nie będzie wiedział czym jest ta wolność, bo nigdy tej wolności nie zaznał i nie umie odróżnić prawdziwej wolności od niewolnictwa, zwanej dziś dla niepoznaki demokracją.

Jak i po co?

Wyobraźmy taką sytuacje, kiedy jakiś produkt staje się obowiązkowy (bez niego nie możemy funkcjonować), a jego produkcją zajmuje się jeden podmiot, który jest monopolistą. Oczywistym jest, że cała reszta świata (ponad 7 mld ludzi) jest uzależniona od tego monopolisty i czy tego chce, czy nie, musi wytwarzać inne produkty i wymieniać na ten unikatowy. Potrzebne zatem są towar, którego nie można zastąpić oraz monopol na jego produkcje. Jaki towar więc jest wszystkim niezbędny, a jego produkcja jest zmonopolizowana? Bateryjka powie „nie ma takiego czegoś!„.

Jak więc działa współczesne niewolnictwo?

Problem polega na braku refleksji nad tym czym jest w zasadzie współczesny pieniądz. Bo jest on zwyczajnie towarem. Towarem, bez którego dziś nikt nie może się obejść, tak samo jak bez powietrza lub wody.

Pieniądz – towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów. – Wikipedia.

A więc kto „produkuje” ten towar? Bateryjka znów powie (i to jeszcze te lepsze egzemplarze, które przynajmniej to wiedzą), że w Polsce rola i przywilej spoczywa na Narodowym Banku Polskim. Tak, to prawda, zgodnie z Art. 227. Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej Narodowy Bank Polski ma wyłączne prawo emisji pieniądza czyli złotówek na terenie RP.

Ale na podstawie czego NBP podejmuje taką decyzje? I jak dużo jest w stanie wyemitować? Mocno upraszczając, dokładnie tyle, ile ma dolarów, pomnożone przez kurs walut, do pilnowania czego i jest zobowiązany. Aby „wyemitować” 3 zł musi zakupić 1 USD.

Art.2 ust.2. ustawy o Narodowym Banku Polskim stwierdza, że NBP nie jest przedsiębiorstwem państwowym. Skoro nie państwowy, to i nie „Narodowy”.

A kto ma prawo do emisji dolara? System Rezerwy Federalnej.

System Rezerwy Federalnej (FED), zwany dla niepoznaki bankiem centralnym Stanów Zjednoczonych, który de facto jest spółką prywatną, jako jedyny na śmiecie ma nieograniczone możliwości „drukowania” dolarów. Banki centralne wolnych i niepodległych państewek, taki jak np. Narodowy Bank Polski ma prawo powiększać masę złotówek w stosunku obecnego kursu złotego do dolara pod warunkiem kupienia odpowiedniej ilości dolarów.

Tym samym Ty, bateryjko, wypracowując PKB i płacąc podatki dajesz poprzez NBP wyniki swojej pracy FEDowi, który z kolei nic nie musi robić, aby powiększyć ilość dolarów w obiegu, tylko je sobie „wydrukować” w postaci ciągu zer i jedynek na macierzy będącej w serwerach banku.

Tym samym my wszyscy potrzebujemy towaru zwanego dolarem, a jedynym jego „producentem” jest prywatny Bank zwany w skrócie FED.

Tym samym Ty pracujesz, a oni poprzez nieograniczony „dodruk” dolara te efekty zabierają sobie. I tu ma racje Kamil, FED powstał dokładnie 23 grudnia 1913 roku, lecz to nie ta data wyznacza początek niewoli. Jest to po prostu kolejny kamień milowy w planie, rezultaty którego widzimy dziś. Przed powołaniem tego organu zafundowano w Ameryce odpowiedni grunt, aby można było łatwiej taką akcje przeprowadzić. Pamiętajmy chociażby o panice roku 1907, którą zafundowali przyszli udziałowcy FED.

Thomas Woodrow Wilson
Thomas Woodrow Wilson

Warto też się przyjrzeć w jakich okolicznością powstał, gdyż ustawa o rezerwie federalnej (The Federal Reserve Act) została przeforsowana podczas starannie przygotowanego zebrania Komitetu Konferencji Kongresu 22 grudnia 1913 roku między 1:30 a 4:30 nad ranem. W trakcie 3 godzin ponoć omówiono rozbieżności pomiędzy wersją Izby Reprezentantów i senacką (na każdą poświęcono co najwyżej 9 minut). Oczywiście większość jego członków wtedy spała, a z protokołów Kongresu wynika, że republikanie w ogóle nie zostali powiadomieni o zebraniu. 23 grudnia, kiedy większość członków władz ustawowych wyjechało do domu na Boże Narodzenie, o godzinie 18 prezydent Woodrow Wilson podpisał ustawę, tym legalizując Perpetuum mobile wytwarzające pieniądz z powietrza i jednocześnie zabierając to prawo narodowi Stanów Zjednoczonych. Raczej nie odbyło się tu bez korupcji. Wilson urodził się w rodzinie prezbiteriańskiego pastora i wykładowcy teologii pastoralnej co widać nie bardzo pomogło.

Udziałowcami FED m.in. są Bank Chase Manhattan (~32,35%), CityBank NA (20,51). Razem te dwa podmioty mają 52,35% czyli pakiet kontrolny świata banku FED. Kim są ci udziałowcy opowiem nieco później.

Ale mamy tylko część. Nawet 24 grudnia 1913 roku, dzień po podpisaniu udziałowcy obecnych Chase Manhattan i CityBank NA mogą drukować dolary, ale jest to tylko waluta USA. Na świecie są jeszcze inne centra emisyjne dość mocnych walut. Mamy wtedy w Europie przecież Cesarstwo Niemieckie, Imperium Rosyjskie, Imperium Brytyjskie, Austro-Węgry, Francję i Imperium Osmańskie.

Tu warto jednak na chwilę wrócić do 19 wieku, kiedy to wprowadzono parytet złota w Europie. System waluty złotej wykształcił się właśnie pod koniec XIX w., a dziś wszyscy zalecają do jego powrotu. Temat na tyle szeroki, że wrócę do jego omówienia w innym wpisie, tu wspomnę tylko, że efektem tego był największy i najdłuższy kryzys gospodarczy w Europie (26 lat). Szczyt kryzysu nastąpił w latach 1846-1847. Dziś umiejętnie przykryty „wielkim” kryzysem z lat 1929-1933 (4 lata) i „wypłukany” z jego faktycznych powodów.  Przykryty, bo została skradziona nazwa „Wielki” i dziś sądzimy, że niczego straszniejszego świat nie znał. Znał – efekty wprowadzenia systemu waluty złotej. 

Ale nie każdy „oderwał” taką kulą tak samo. Pod koniec XIX wieku, już po znanych efektach wprowadzenia parytetu złota, został on również wprowadzony w Rosji, z tym, że stosunek złota do masy pieniężnej był największy. Kto i jak wprowadził go w Rosji, pominę i skoncentruje się tylko na tym, że poprzez brak wydobycia złota w Rosji imperium zostało zmuszone do nadwyżki eksportu nad importem i musiało z roku na rok powiększać eksport pszenicy. Na efekty takiej polityki nie trzeba było długo czekać i potężne Imperium Rosyjskie wpadło w recesje i było nękane przez głód. Pogarszał się i poziom życia obywateli.

W 1904 roku Japonia po otrzymaniu olbrzymiego kredytu od Jacoba Schiffa zaatakowała Rosję. Jacob Schiff z kolei mocno lobbuje na przełomie XIX i XX ww. i blokuje wszystkie kredyty dla Carskiej Rosji. Kraj, zmuszony do eksportu pszenicy, prowadzący wojnę, w 1905 już jest dobrym miejscem na rewoltę i usunięcie niezbyt skorej do współpracy rodziny Romanowych.  Rewolucja 1905 roku jednak tego celu nie osiągnęła.

Wróćmy jednak do 23 grudnia 1913 roku. Niestety, aby właśnie zalegalizowany monopol na produkcje dolara przyniósł zamierzone efekty, niezbędny jest nowy porządek świata i jego uzależnienie od tej maszynki. A jak budować nowe? Najlepiej zbudować na kościach starego.

28 lipca 1914, 7 miesięcy po powstaniu FED, w Europie zaczęła się I wojna światowa. Niemcy podają żołnierzom heroinę, dzięki której był możliwy Blitzkrieg. Dostawcą jest Bayer, które zsyntetyzowało heroinę w 1897. Heroina znosi odczuwanie bólu i wprowadza w błogostan i stan niewrażliwości na przykre doznania. Jednym z najważniejszych skutków politycznych I wojny światowej były rewolucje w Rosji 1917 roku.

16,2 mln zabitych lub zaginionych.  21,21 mln rannych.

Uczestnicy I wojny światowej: kolor zielony – ententa i jej sojusznicy, pomarańczowy – trójprzymierze, szary kraje neutralne
Uczestnicy I wojny światowej: kolor zielony – ententa i jej sojusznicy, pomarańczowy – trójprzymierze, szary kraje neutralne

Proces, po którym z mapy świata znika: Cesarstwo Niemieckie, Imperium Rosyjskie, Austro-Węgry i Imperium Osmańskie. Zamiast imperiów pozostają państewka. Lecz to tylko pierwsza część planu. Ciąg dalszy.

Cześć 2 – Ile lat w niewoli? – część 2

 

Reklamy

12 myśli na temat “Ile lat w niewoli?

  1. […] Tu zrobię lekki odstęp i zwrócę uwagę czytelnika, że w 1918 roku Nikolaj nie ma żadnych wątpliwości, że „Ukraina” nie istnieje i jest to tylko lokalne działanie rządu tymczasowego nacelowane na demontaż Rosji i przekazanie jej składowych do nacjonalistycznych ugrupowań i ten cel jest widoczny dopiero po ujrzeniu całego obrazu, o którym pisałem w artykule „Ile lat w niewoli?”. […]

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s