Ile lat w niewoli? – część 2

7 miesięcy po podpisaniu w Europie wybucha I wojna światowa i de facto zdmuchuje kilka imperiów, ponad  to wciągnięta Rosja staje się jak chory na antybiotykach, pozbawiona własnych sił obronnych. Lecz droga do tego nie była prosta. Mało kto zauważa, że od początku istnienia USA władza nad emisją pieniądza przechodziła z rąk do rąk między Kongresem i bankami prywatnymi. Czterokrotnie udało się Amerykanom przywrócić porządek, lecz polegli w tej walce w czasie Wojny Secesyjnej w latach 1861-1865.

Jest to druga część serii:

Cześć 1 – Ile lat w niewoli?
Cześć 2 – Ile lat w niewoli? – część 2
Cześć 3 – Ile lat w niewoli? – część 3
Cześć 4 – Szach-mat, Ile lat w niewoli? – część 4
Cześć 5 – Co przyniósł wrzesień 1939 – ile lat w niewoli, część V

Była to tylko walka na nowym terytorium, bo pamiętajmy, Bank Anglii, który tylko z nazwy był angielski, a faktycznie był bankiem prywatnym, doprowadził do tak dużego zadłużenia, że Parlament musiał nałożyć katastrofalne podatki na kolonie, co i doprowadziło do Amerykańskiej Rewolucji.

Zaczątki.

Choć było by to całkowicie niepoprawne, gdyby tylko i wyłącznie Amerykanom przypisać walkę z bankami.

„I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły zmieniających pieniądze i ławki tych,którzy sprzedawali gołębie, i nie pozwolił, żeby kto przeniósł sprzęt jaki przez świątynię.” – (Mk 11, 15-16 – BT).

Tak, bateryjko, w Biblii już jest opisana walka (Ewangelia wg św. Marka), że Jezus dwukrotnie „wyrzucał” zmieniających pieniądze, których byśmy dziś nazwali bankowcami. Bankowcami, bo poprzez ograniczoną ilość monet, które można było ofiarować Bogu (na każdej innej monecie był wizerunek pogańskiego cesarza), opanowali rynek i podnosili maksymalnie ich cenę, gdyż posiadali monopol na towar, który Żyd musiał mieć, aby ofiarować Bogu.

Ale i to dopiero kolejna wojna. W 48 roku p.n.e. Juliusz Cezar odebrał bandzie Pinky i Mózg prawo bicia monet. Był to okres sporego rozwoju. Jak wiemy, Cezar został zabity. Po tym w Rzymie wzrosły podatki, korupcja… Następnie ludzie zaczęli tracić swoje domy i ziemie (proces który się zaczął w USA w 2008 roku). W latach 618-907 n.e. ta walka się toczyła w Chinach, gdzie wprowadzono po raz pierwszy papierowe pieniądze.

Lecz w tamtych czasach nie było jeszcze bankowców i złotnicy, którzy jako jedyni posiadali odpowiednio chronione skarbce byli w stanie przechowywać czyjeś złoto. W ten sposób otrzymywali na przechowanie złoto, a wydawali pokwitowanie. Było to na tyle wygodne, że zaczęto się rozliczać pokwitowaniami, a nie faktycznym złotem.

W tej sposób złotnicy odkryli, że mogą bezkarnie wypisywać więcej pokwitowań, niż posiadali faktycznie złota. Otrzymywali 1 tonę złota, tworzyli pokwitowań na 10 ton i pożyczali te 9 ton pod procent. W ten sposób mogli bardzo łatwo zapłacić procenty od przechowanej tony złota i zarobić nic nie robiąc. Oczywiste oszustwo później zostało nie tylko zalegalizowane, ale i stanowi dziś podstawy bankowości – pożyczanie większej ilości pieniędzy niż się ma.

Dzisiejsze banki różnią się od złotników tylko tym, że drudzy wypisywali pokwitowania na złoto, którego faktycznie nie mieli licząc, że po złoto nie zgłosi się na raz odpowiednio duża ilość ludzi. Tak faktycznie się nie działo.

Współczesne banki wykorzystują ten sam mechanizm oszustwa, tylko że pożyczają nie istniejące jeszcze na świecie pieniądze i w ten sposób tworzą, czyli emitują, pieniądze, które podatkobiorca ma zwrócić i to jeszcze z odsetkami. Dlatego współczesny świat stanął na głowie i jest tak popularne i rozpowszechnione branie kredytów (bo zobowiązujesz się być niewolnikiem, a ich to nic nie kosztuje)

Thomas Jefferson
Thomas Jefferson

Jestem głęboko przekonany, że instytucje bankowe stanowią dla naszej wolności większe zagrożenie niż armie gotowe do ataku. Już obecnie wytworzyły one arystokrację finansową, która działa na przekór rządowi. Prawi emisji pieniądza winno być odebrane bankom i przywrócone ludziom, którym się ono prawnie należy. – Thomas Jefferson

Wojna o kontrolę nad emisją pieniądza to główna walka toczona przez całą historię USA. Niestety, w 1913 roku tą wojnę przegrano. Przegrały Stany Zjednoczone, lecz świat jeszcze nie. Ale przegrano wtedy i jeszcze jedną wojnę. Wojnę o swobodę słowa, bo po I Wojnie Światowej ślady wojen między państwami a bankami skutecznie wymazano.

Dziś uważamy, że istnieją niepodległe Państwa, niepodległe media. Część dostrzega w światowych kryzysach stan normalności. Wiemy, że po propagandzie radzieckiej nastąpić musiała propaganda Putinowska, a wolne media bronią nas przed tą herezją.

W 1912 roku w Senackiej Komisji ds. Przywilejów i Wyborów Joseph Sibley przedstawił list, w którym było napisane: „Potrzeba literackiego biura, i to nie na dzień lub okres kryzysu, ale w celu stałej kontroli Associated Press i związanych z nią alei. Będzie to trochę kosztowało, ale ostatecznie się opłaci.”

W 1912 roku w Stanach Zjednoczonych przegrano kolejną wojnę, wojnę o wolne media.

Były redaktor naczelny New York Timesa John Swinton w 1953 roku na zebraniu Nowojorskiego Klubu Prasowego powie: „W Ameryce nie istnieje coś takiego jak niezależna prasa, z wyjątkiem lokalnych gazet w małych mieścinach. Wiecie o tym dobrze tak jak i ja. Nikt z was nie odważy się wypowiedzieć swojej własnej, szczerej opinii, a nawet gdyby ktoś z was się na to zdobył, wiedziałby, że i tak nie ukazałaby się ona drukiem… Zadaniem nowojorskiego dziennikarza jest kłamać, wypaczać, zniekształcać, obrzucać błotem, podlizywać się Mamonie i sprzedawać swój kraj i rasę za kawałek codziennego chleba lub pobory, co na jedno wychodzi. Jesteśmy narzędziami, wasalami bogaczy kryjących się za kulisami. Jesteśmy marionetkami. Tamci ludzie pociągają za sznurki, a my tańczymy, jak nam zagrają. Nasz czas, nasze talenty, nasze życia, nasze możliwości – wszystko to jest własnością tych ludzi. Jesteśmy intelektualnymi prostytutkami.

DARPA (Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności) na zlecenie Departamentu Obrony w 1967 rozpoczęła projekt budowy zdecentralizowanej sieci komputerowej, którą nazwano później ARPANET i która zapoczątkowała rozwój Internetu. Jeszcze w latach 70-ch pracowała na uczelniach ze studentami nad pomysłami. Dziś mamy Google założonego przez dwóch studentów, Facebooka założonego przez innego, Twittera…

Wróćmy jednak do 1915 roku. W protokołach Konkregu 9 lutego 1917 Callaway powie: „W marcu 1915 roku przedsiębiorstwa J.P. Morgana – przemysł stalowy, stocznie, kosmetyki – i ich kooperanci „kupiły” 12 wysoko postawionych w prasie ludzi i zleciły im zadanie wyselekcjonowania najbardziej wpływowych w Stanach Zjednoczonych gazet i opanowania takiej ich liczby, która zapewniałaby kontrolę polityki codziennej prasy…
Okazało się, że wystarczy do tego wykupienie 25 największych gazet… Zawarto swego rodzaju ugodę: wykupiono politykę tych gazet za comiesięczna opłatę. Każda z tych gazet otrzymała odpowiedniego redaktora, którego zadaniem był nadzór i redakcja wiadomości dotyczących zagadnień związanych z przygotowaniami do konfliktu, wojskowością, polityka finansową oraz innymi kwestiami o zasięgu państwowym i międzynarodowym istotnymi dla nabywców.”

Dziś 3/4 akcji ABC, CBS, NBS i CNN należy do Chase Manhattan Corp., Citibank, Morgan Guaranty Trust oraz Bank of America. Oprócz tego gazety (w tym New York Times, The Washington Post, Wall Street Journal).

Jakim sposobem zapytasz? Już złotnicy odkryli, że są w stanie wpływać na gospodarkę, tworząc tak zwane okresy łatwego i trudnego pieniądza. Kiedy kredyty były łatwe do wzięcia, rosła ilość pieniędzy w obiegu i ludzie brali pożyczki do rozbudowy swoich interesów. I wtedy właśnie wprowadzano okresy „trudnego” pieniądza i kredyty nie były wydawane wcale lub pod bardzo wysokie procenty. Jakie są skutki takich akcji? Można je łatwo przewidzieć, poprzez brak możliwości spłaty kredytu ludzie bankrutowali i oddawali swoje aktywa złotnikom, a niezbyt dobre interesy sprzedawano za grosze na aukcjach. Panika roku 1907 w Ameryce to nic innego jak legalne przejęcie przez bankowców intratnych interesów.

Wielkie wzrosty gospodarcze i tak samo wielkie kryzysy to tylko okresy, kiedy niewolnik wypracowuje aktywa i kiedy je oddaje.

Nazywam to grupą Pincky i Mózg, bo bankowcy to określenie nie tylko właścicieli banków, ale również i pracowników, którzy korzyści mają słabe. Właściciel huty, piekarni i kilku banków jest bankowcem czy też piekarzem?

Ręka, która daje, jest zawsze ponad ręką, która bierze. Pieniądze nie mają ojczyzny. Finansiści są pozbawieni patriotyzmu i przyzwoitości – ich wyłącznym celem jest zysk – Napoleon

Rewolucja przemysłowa, która rozpoczęła się w Wielkiej Brytanii ponad 30 lat przed resztą świata, kiedy właśnie uwolniono gospodarkę od parytetu złota, jednak nie pomogła opanować świata i Bank Anglii już nie mógł być centrum.

Robotnicy przejawiali wyraźnie niezadowolenie z poziomu życia, mamy w 1820 szkockie powstanie, gdzie 60 000 tysięcy pracowników próbowało zorganizować strajk generalny, zdławiony przez władze.

My do dziś w większości nie rozumiemy co się wtedy wydarzyło i zamiast widocznej niewoli sami wybraliśmy ją po raz kolejny.

Rewolucja przemysłowa dała społeczeństwu możliwość przy mniejszym nakładzie pracy wytwarzać taką samą ilość towarów. Z punktu widzenia ludzi pracujący 10 godzin robotnik mógł pracować już tylko np. 4, a zamiast tego „zbędną” część ludzi wywalano na bruk i efekty rewolucji przemysłowej przejmowała wąska grupa osób.

Jak się pozbyć problemu co raz to głośniejszego tłumu? Scenariusz jest stary jak świat, poprowadzić ten ruch!

Friedrich Engels wraz z Karolem Marksem (tym samym, który napisał Kapitał) „promują” idee komunistyczne. Mało kto zwraca uwagę, że Karol Henryk Marks, urodzony jako Herschel w rodzinie rabinów żydowskich, utrzymuje się za pieniądze Engelsa (a właściwie tworzą na zamówienie) i działa w Londynie. Powstają Międzynarodówki, w skrócie Komintern.

Pominę liderów partii w innych krajach i skupię się na, wtedy jeszcze, Carkiej Rosji. Po nieudanej zmianie władzy w 1905 roku dwanaście lat później kolejni próbują wprowadzać „demokracje” w Rosji.  23 lutego/8 marca 1917 w Piotrogrodzie, ówczesnej stolicy Imperium Rosyjskiego, wybucha Rewolucja lutowa.

Walki na ulicach Piotrogrodu, marzec 1917
Walki na ulicach Piotrogrodu, marzec 1917

Kto, w jakim celu i po co zaplanował Rewolucje i jak to się wmontowało w plan niewolnictwa, opowiem następnym razem.

Cześć 3 – Ile lat w niewoli? – część 3

 

Reklamy

3 myśli na temat “Ile lat w niewoli? – część 2

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s