Ile lat w niewoli? – część 3

Jest to kontynuacja wpisu „Ile lat w niewoli?”. Postanowiłem bliżej przyjrzeć się akurat rewolucjom w Carskiej Rosji z dwóch powodów. Po pierwsze spora część społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy, że wtedy podmieniono historię, a po drugie, miało to wpływ na wszystkich nas.

Jest to trzecia część serii:

Cześć 1 – Ile lat w niewoli?
Cześć 2 – Ile lat w niewoli? – część 2
Cześć 3 – Ile lat w niewoli? – część 3
Cześć 4 – Szach-mat, Ile lat w niewoli? – część 4
Cześć 5 – Co przyniósł wrzesień 1939 – ile lat w niewoli, część V

Walki na ulicach Piotrogrodu, marzec 1917
Walki na ulicach Piotrogrodu, marzec 1917

W marcu 1917 roku przy wparciu finansowym „demokratów” w postaci takich osób jak Aleksander Izrael Łazariewicz Helphand czy Olof Aschberg (szef Ruskombanku, pierwszego radzieckiego banku międzynarodowego) czy Paul i Feliks Warburgowie (Paul był wiceprezydentem FED) i miejscowych Oligarchów, zwanych wtedy Burżua,  Carska Rosja dość późno przystępuje do zbrojenia się, które ma miejsce w Europie. Niestety Car zleca produkcje broni na zachód (m.in. wygrywa brytyjski Vickers-Armstrongs Limited, czym całkowicie podważa interesy rosyjskich przedsiębiorców i osób zamożnych. Po bardzo uciążliwej I Wojnie Światowej (w której zginęło 3,5 mln obywateli Rosji), zwanej wtedy Wielką, właśnie burżuazja rękoma ludu obala Cara. Rewolucja trwale obaliła monarchię w Rosji. I o ile dotychczas wśród finansjery była zgodność co do likwidacji Rosji i Cara, to dalszy los już nie koniecznie. Zostały użyte dwie grupy reprezentujące nieco odmienne interesy finansjery, Rząd Tymczasowy, którym później kierował Aleksander Kiereński oraz Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza Rosji, która po pewnych zmianach i ewolucji stała się Komunistyczną Partią Związku Radzieckiego. Kto przewodził Partii Komunistycznej (bolszewików)? Bateryjka jednoznacznie powie – Lenin! Nawet nie wiesz jak się mylisz… Aby pojąć różnice pomiędzy jednym a drugim wystarczy wiedzieć, że to pierwsze oznaczało władzę kapitału ponad państwem (współczesny kapitalizm to właśnie to prezentuje), a drugi kierunek to totalitaryzm kapitału nad społeczeństwem, zwanym socjalizmem lub komunizmem.

Trzeba też dodać, że przez brak wywiązania się z dostaw broni, a przede wszystkim amunicji przez Vickers-Armstrongs Limited, Rosja cofa się i zostawia tereny Polski, część krajów Bałtyckich, Białoruś i Ukrainę. Dlaczego Antanta w taki sposób „załatwia” Rosję? W Stanach Zjednoczonych współwłaściciele FED dobrze rozumieją, że jeżeli wygrają Niemcy, Europa będzie zdominowana przez konkurencje dla FED, jeżeli natomiast Entanta, Europa będzie zdominowana przez Rosję i też będzie w opozycji dla FED. Więc wybrano jedyną słuszną decyzje. Wygrać ma Entanta, lecz bez Rosji.

Rewolucja lutowa 1917

Nie będę się wdawał w analizę wydarzeń lutego 1917, tylko na kilku zdjęciach i wydarzeniach wskaże na podobieństwa historyczne zajścia lutego 1917 w Rosji a lutego 2014 w Kijowie.

Za wolność! społeczeństwo oburzone totalitaryzmem Cara. 1917
Za wolność! Społeczeństwo oburzone totalitaryzmem Cara. 1917
Flagi "Wolność". 2014
Flagi „Wolność”. Społeczeństwo oburzone totalitaryzmem Janukowicza. 2014

Rosyjski plakat propagandowy z 1917: Wuj Sam wita sojusznika, symbolicznego rosyjskiego demokratę
Rosyjski plakat propagandowy z 1917: Wuj Sam wita sojusznika, symbolicznego rosyjskiego demokratę
Wsparcie ruchu demokratycznego przez USA
Wsparcie ruchu demokratycznego przez USA. Kijów 2014

 

Zabici w rewolucji lutego 1917
Zabici w rewolucji lutego 1917
Zabici w rewolucji lutego 2014, Kijów
Zabici w rewolucji lutego 2014, Kijów

 

Rząd Tymczasowy

Co zrobił tak zwany Rząd Tymczasowy? Dał więcej wolności? Zaczął budować nową potęgę Rosji? Zadbał o demokratyzacje kraju?

W celu totalnego upadku armii od kwietnia 1917 r. pojawiły się  „oddziały szturmowe” (określane również jako „rewolucyjne”), żołnierze zabijali oficerów.

20 marca 1917: „Teraz nic nie stoi na drodze nowej umowy handlowej między Rosją i USA – powiedział nowy minister spraw zagranicznych, profesor Paul Miliakow.

W drodze demokratyzacji Rosji kraj się rozwala, powstają nowe państwa, przedsiębiorstwa przekazywane są z rąk do rąk. Po przegranej z ruchem bolszewików Aleksander Kiereński ucieka wozem ambasadora USA.

Lenin! Lenin? Jaki Lenin?

Włodzimierz Lenin i czy Photoshop?
Włodzimierz Lenin czy Photoshop?

Realnym przywódcą był Lejba Dawidowicz Bronsztejn, terrorysta (lub separatysta jak by go dziś nazwano), mający za zadanie wprowadzenie na terenie Rosji z późniejszą ekspansją totalitaryzmu absolutnego. Przed rewolucją mieszkał on w Nowym Jorku, miał do dyspozycji samochód z kierowcą. Dziś ta postać kojarzy się bardziej z czystkami Stalina lub nazwiskiem Trocki. Warto wiedzieć, że wszyscy zagraniczni rewolucjoniści, demokraci i inni, podobni zbrodniarze po przekroczeniu granicy przyjmowali inne nazwiska, najczęściej dobrze brzmiące po rosyjsku. Tak oto Bronsztejn został Trockim.

Nicolai Lenine?
Nicolai Lenine? Rosyjski myśliciel? A gdzie Włodzimierz? Ups…

Postać Włodzimierza Lenina została już dopowiedziana po historycznych wydarzeniach, a w praktyce nikt taki nie istniał. We wszystkich zagranicznych publikacjach tamtych lat mówi się o Mikołaju (Nikolaju) Leninie. Eksperci są zgodni, Nikołaj Lenin z 1917 roku to nie Władimir Iljicz Uljanow.

N_LeninNawet krótkie spojrzenie na jakoby zdjęcia Lenina daje poczucie, że ta postać nie tylko zmieniała uszy, ale i budowa czaszki była inna z biegiem lat. Kto zatem był liderem, pisał wystąpienia? Ten socjalistyczny przywódca to Borys Reinstein, obywatel USA, który pełnił rolę ministra propagandy. On również stał na czele Kominternu. W pierwszym wywiadzie Rządu Tymczasowego dla „New York Times” z 20 marca 1917 stwierdza, że ​​Rosja może teraz być zarządzana Żydami. Kto zatem stał za postacią Lenina?

Borys Reinstein, "mózg" operacji po przejęciu Rosji
Borys Reinstein, „mózg” operacji po przejęciu Rosji

W tych dniach, milicja (zastępując carską policji) składała się wyłącznie z  profesjonalnych złodziei i uciekinierów z więzień (których wypuszczono na rozkaz Rządu tymczasowego). Tacy strażnicy dostawali na miesiąc od 50 do 100 rubli (50 rubli otrzymywał wtedy nauczyciel szkolny i dobry pracownik, 70 rubli wykwalifikowany pracownik, 100 rubli młodszy oficer na wojnie). Feliks Dzierżyński był odpowiedzialny za trening „terrorystów” według programu zawodowych sabotażystów. W archiwach można znaleźć dane o tym, że miasto było terroryzowane przez  40 000 uzbrojonych bandytów.

Walka pomiędzy tymi ugrupowaniami to była walka dwóch rożnych kapitałów, a kto wie, czy ktoś nie finansował każdą ze stron. Jednym z głównych czynników poparcia rewolucji i bolszewików była ropa w Baku. Royal Dutch Shell był jednym z koncernów, który „się znalazł” w tych czasach w dobrej sytuacji.

11 lutego Bronsztejn (Trocki) odmówił podpisania pokoju, choć Niemcy i Austriacy naciskali.  Dziś wiemy, że Trocki był agentem amerykańskiej administracji i jego celem było za wszelką cenę utrzymać 130 dywizji niemieckich na froncie wschodnim. Brat Bronsztejna, Awraam Żytowski to kolejny bankowiec prosperujący w tamtym okresie.

Wszyscy kojarzą Jakowa Swierdłowa, pochodzenia żydowskiego, jednego z przywódców bolszewików, który w latach 1917-1919 formalnie był głową państwa rosyjskiego, ale kompletnie zapominają o jego bracie, bankowcu Beniaminie Swierdłow, który w 1918 roku przyjechał z USA.

Trocki został organizatorem i inspiratorem interwencji zagranicznej w Rosji. Aby też zrozumieć kto tak naprawdę kierował partią komunistyczną, wystarczy spojrzeć na plakat z tamtych lat. 1 marca 1918 pod pretekstem zagrożenia niemieckiego, Trocki oficjalnie zaprosił wojska Ententy do Murmańsku. 5 marca 1918 w wywiadzie dla Robins wyraził chęć zapewnienia kontroli amerykańskiej kolei transsyberyjskiej. Lew Dawidowicz 27 kwietnia nagle zatrzymał wysłanie Korpusu Czechosłowackiego – który miał się udać przez Władywostok do Francji. Czeskie pociągi zatrzymano w różnych miastach nad Wołgą. 25 maja między Czechami i Węgrami doszło do bijatyk. Rozkaz zamknięcia awanturników w więzieniu wywołał sprawę zamieszek i в целу „ratowania” Czechów sprowadzono wojska Ententy, okupując Syberię.

Stany Zjednoczone w 1917 roku poprzez „bolszewików” przejęły całkowitą kontrolę nad terenem Rosji (a w 1918-1919 nad Niemcami).

plakat_antisov18

Notatka służbowa Secret Service z dnia 12 grudnia 1918 stwierdza, że duże sumy do Lenina i Trockiego przeszły przez Wiceprezesa Rezerwy Federalnej Paula Warburga. I po zwycięstwie bolszewików Thompson i Robins odwiedzili Trockiego i Morgan skierował wniosek o pilną pomoc dla rządu sowieckiego w wysokości 1 000 000 dolarów. Informacja ta została podana przez dziennik „Washington Post” 02.02.1918. Doradcy jak i sami przywódcy Rosji Radzieckiej bardzo szybko doprowadzili do gospodarczej zapaści, wojnie domowej i wojnie z terenami, które przed tym składały się na Imperium rosyjskie. W końcu Rosja pogrąża się w wojnie domowej. W takich okolicznościach powstaje tak zwany ruch narodowy Polaków i powstaje II Rzeczpospolita.

Dziś nikt nie wie, że wojna polsko-rosyjska 1919-1921 to wojna domowa Słowian na pieniądze Anglosasów pod przewodnictwem pseudo-żydów w celu przejęcia władzy nad naszym terytorium.

Konkurencja pomiędzy różnymi interesami pozostałych przy życiu Imperiów pozwoliła zablokowanie dalszych ruchów separatystycznych w Rosji.

Główny cel pierwszej wojny światowej stawiany przez FED – zniszczenie czterech mocarstw – zwłaszcza Rosji i Niemiec, został osiągnięty. Nie udało się organizować Państwa Izrael.

Rosji radzieckiej postawiono jedno zadanie – bycie siłą uderzeniową światowej rewolucji, zaprowadzeniu światowego totalitaryzmu kapitału, zwanym inaczej Globalizacją. 30 grudnia 1922 r. na I Zjeździe Rad utworzono nowe państwo związkowe – Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich.

Po upadku rewolucji w Niemczech w 1923, śmierci ideologii pod ogólnym hasłem „Lenin”. W 1925–1927 w ZSSR idzie totalna wojna o ideologię. Światowa rewolucja versus budowa socjalizmu w oddzielnym państwie. W 1925–1927 światowi potentaci, architekci nowego porządku świata przegrali i scenariusz „światowa rewolucja” musiał być zmodyfikowany na „światowa wojna”…

Niemieccy nacjonaliści wpadli w krąg zainteresowania Anglosasów jeszcze w 1919 i brytyjskie (Rothschildowie) oraz amerykańskie (Rockefellerowie) służby wywiadowcze utrzymywały kontakt  z Hitlerem w trybie „cichym”. Od końca 1927 roku (stłumienie puczu Trockiego 08 listopada 1927 w Moskwie) kontakty się nasiliły, a 1929 rok stał się punktem zwrotnym. Właśnie wtedy rozpoczęło się dojście Hitlera do władzy.

Montagu Collet Norman
Montagu Collet Norman

Norman Montagu, dyrektor Banku Anglii odegrał chyba większa rolę niż Roosevelt, Churchill, Hitler i Mussolini razem wzięci. Właśnie wtedy, w 1929 roku Wielka Brytania zamyka swoje rynki (wraz ze wszystkimi koloniami) przed inwestycjami Amerykanów, przede wszystkim cierpi na tym John D. Rockefeller, właściciel i monopolista Standard Oil, udziałowiec FED. To właśnie było powodem Wielkiej depresji i przygotowało grunt dla kolejnego punktu planu. Rusza z kopyta projekt „Hitler AG”, oj przepraszam, III Rzesza i IG Farben.

Cześć 4 – Szach-mat, Ile lat w niewoli? – część 4

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s