Ch*, dupa i kamieni kupa

…Rzekł minister Sienkiewicz. Miał prawo?! Oczywiście, że tak. Nazywanie rzeczy po imieniu to żadna zbrodnia. Czym jest więc zbrodnia i czego polski obywatel w tej całej aferze nie zauważył?

Kolejna afera w III RP zupełnie nie wywołuje „spontanicznych ruchów rewolucyjnych”, jakie doświadczyliśmy na Ukrainie na przełomie 2013/2014 nieprawdaż? Rosjanie nawet zazdrościli Ukraińcom na początku roku zdecydowania i chęci rewolucyjnych. Wyszło co wyszło. Problem w tym, że ogół nadał wierzy w spontaniczne ruchy ludu, wyzwolenia i podobne herezje. Cała historia jest wręcz napompowana walkami o wolność i z całej historii wycięto całkowicie to, co dziś dla każdego jest wręcz celem życia – pieniądz.

Darmowy chleb

Tak samo jak Ukraińska rewolucja nie mogła stać przez kilka miesięcy bez zasilania w gotówkę, tak jak Rewolucja w Rosji w 1905 i 1917 nie mogła się odbyć bez finansowania, tak samo i „podmiana” rządu nie odbędzie się, jeżeli kapitał tego sobie nie zażyczy.

A najwyraźniej nie zażyczył, bo dobrze pracujemy na Wuja Sama. Schemat jest dość prosty, od 1913 roku jedynym producentem Dolara amerykańskiego (oficjalna nazwa – United States dollar, międzynarodowy skrót – USD)  jest Federal Reserve System. Na każdym dolarze jest to napisane:

dolar_fed

Co jest napisane na złotych? Prawda, Narodowy Bank Polski:

nbp

Dziś tylko leniwy nie wie, że właścicielem (producentem) dolara nie jest Rząd Federalny Stanów Zjednoczonych, ani Kongres, ani naród Amerykański, tylko prywatny Bank zwany System Rezerwy Federalnej. Więc Amerykanie, gdzie 20% ludności to analfabeci, posługują się walutą banku prywatnego, a my Polacy rządowego stworku? Nie.

Narodowy czy Polski?

W Konstytucji III RP nasz „wyzwoliciel”, najbardziej demokratyczny kraj na ziemi, USA, zalecił umieścić taką oto treść:

Art. 227. Narodowy Bank Polski jako bank centralny – organizacja
1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza.
A więc jedyny organ uprawniony do emisji złotówek to Narodowy Bank Polski. Jedziemy dalej. Sięgamy po ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim:

Art. 2. 1. NBP posiada osobowość prawną i prawo używania pieczęci z godłem państwowym.2. NBP nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych.

NBP ma prawo używania pieczęci państwowej, ale nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorstw państwowych. Hm, może w imieniu nas wszystkich użyć pieczęci, ale nie musi być wpisany do „rejestru przedsiębiorstw państwowych”. Co to jest ten rejestru przedsiębiorstw państwowych?
Tu sięgamy po definicje PWN i widzimy, że rejestr przedsiębiorstw państwowych w Polsce to urzędowy spis przedsiębiorstw państwowych.
Przedsiębiorstwo państwowe – przedsiębiorstwo, którego wyłącznym właścicielem jest państwo, a ściślej rzecz biorąc Skarb Państwa. Jest osobą prawną, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981).
Hm, wychodzi, że Narodowy Bank Polski nie jest przedsiębiorstwem państwowym i jego właścicielem nie jest państwo Polskie. Ups.Oczywiście Prezesa NBP zatwierdza Sejm. Teoretycznie masz wpływ na to, że po wyborach do Sejmu trafią Twoi przedstawiciele, po wyborze Prezydenta on dokona słusznego wyboru. Ale tylko teoretycznie. Dalej lepiej.
Art. 3. 1. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.
Masz stabilny poziom cen w kraju? Nie, ceny rosną? Hm…no ale celem NBP jest „jednoczesne wspieranie polityki gospodarczej Rządu”. Jaka jest polityka Rządu? Bezpośredni cel inflacyjny (BCI). Co to jest? Cel inflacyjny to de facto powolne okradanie, o którym pisałem w notce Inflacja – ukryty podatek czy legalna kara utraty mienia dla każdego?. Celem Rządu III RP jest w ciągu 100-120 lat pomniejszenie wartości nabywczej Polskiej Waluty do poziomu 0. A celem NPB, wspieranie go w tym. Tak stanowi Konstytucja i ustawa o NBP.
Bez znaczenia kogo wybierzesz i usadzisz w Rządzie, gdyż o możliwościach wymiany gospodarczej (bez której nie możesz wymienić swoje wyniki pracy na inne, niezbędne do życia) decyduje ilość pieniądza w obiegu. A o tej ilości po kolei decydują:
  1. System Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych (FED)
  2. Europejski Bank Centralny (EBC)
  3. Bank centralny (NBP)

Jak stanowi ustawa, Rada Polityki Pieniężnej ustala wysokość stóp procentowych NBP. Co to oznacza? Oznacza to, że decyduje o ilości pieniądza w obiegu, a więc zdolności Twojej w wymianie twoich wyników pracy na wyniki pracy innych osób. Jeżeli pieniędzy NBP „wypuści” więcej niż naród wyprodukuje realnej wartości, czyli produktów i usług, będziesz miał inflacje i wymieniając swoje wyniki pracy na pieniądz, będziesz stratny. Jeżeli będzie tej ilości mniej, gospodarka się zadusi i spowolni.

Aby kraj się rozwijał prawidłowo, ilość pieniędzy w gospodarce musi być tyle ile powinno, nie mniej, nie więcej.

Co jeszcze ustala Rada? Ustala stopy rezerwy obowiązkowej banków i wysokość jej oprocentowania. Czym jest ta stopa rezerwy obowiązkowej? Współczynnikiem wskazującym bankom komercyjnym o ile mogą zupełnie legalnie i zgodnie z prawem powiększyć pieniądze („wydrukować”) i zażądać za to odsetek.

Magia

Aby to zrozumieć, posłużę się przykładem. Wpłacasz do dowolnego banku komercyjnego (Bank) „swoje” 10 000 zł. Zgodnie z ustaloną przez NBP stopą rezerwy obowiązkowej wynosi ona 3,50. W praktyce to oznacza, że mimo, że nadał możesz dysponować „swoimi” 10 tysiącami, to Bank wpłaca do NBP tylko 3,5% czyli 350,00 zł. A pozostałą kwotę 9 650,00 zł „daje” pod procenty. Właśnie w tym miejscu ma miejsce magia i ilość pieniądza w obiegu się powiększa. Twoje 10 tysięcy oraz 9 650,00 to są pieniądze w gospodarce po tym, jak Ty zaniosłeś je do Banku, a Bank udzielił kredytu kolejnemu łosiowi. Pod np. 12%. Twoje 10 tyś. „spoczywają pod 3%. Ten ktoś, kto wziął kredyt wydaje te 9 650,00 zł i nowy nabywca wpłaca je do kolejnego lub tego samego banku komercyjnego. Bank wpłaca do NPB rezerwę w wysokości 3,5% czyli 337,75 zł i znów może z powietrza stworzyć kolejne 9 312,25 zł. Takich operacji teoretycznie można przeprowadzić prawie 28,6 razy. W taki sposób z Twoich 10 tysięcy Banki legalnie stworzyły 28 962,25 zł, a 18 962,25 zł  wydano pod 12%. Po roku Tobie za te 10 000 zł wypłacą 300,00 zł, a zarobią samych odsetek 2 275,47 zł. Minus podatek minus twoje 300 zł niezły interes prawda?

Interes nie dla każdego

Niestety, jest to klub dla swoich. Musisz mieć licencje i aby założyć bank pieniądze już nie mogą pochodzić ani z pożyczki ani z kredytu. Musisz ten kapitał zarobić. Jak duży? Deloitte Business Consulting, szacując ostatnio, wskazał, że na sam start „skromnego” banku trzeba mieć od 320 milionów do 1 miliarda złotych. A więc dla średnio statystycznego Polaka zarabiającego średnio 4500 zł miesięcznie to… 5925 lat.

Załóżmy na chwilę, że istnieje na świecie siła, która jest w stanie stworzyć partię polityczną (w której już nie ma demokracji i wszyscy głosują jak Prezes każe), wypromować je w mediach, przygotować badania opinii publicznej przed głosowaniem pokazując, że Patria ma duże poparcie i wprowadzić ją poprzez Twoje głosowanie na tę najlepszą do Sejmu, wybrać na kandydata na Prezydenta i wprowadzić „swojego” do NBP. Teoretycznie. I teoretycznie dowiadujesz się, np. z podsłuchów polityków, że kombinują pod prąd i w naruszeniu Konstytucji nie do końca działają w Twoich interesach. Co możesz zrobić dziś?

Kadencja Prezesa NBP wynosi 6 lat. Kadencja Prezesa NBP wygasa:
1) po upływie okresu sześcioletniego;
2) w razie śmierci;
3) w razie złożenia rezygnacji;
4) w razie odwołania

No to spróbujmy go odwołać!

5. Odwołanie Prezesa NBP może nastąpić, gdy:
1) nie wypełnia on swych obowiązków na skutek długotrwałej choroby;
2) został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za popełnione przestępstwo;
2a) złożył on niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu;
3) Trybunał Stanu orzekł wobec niego zakaz zajmowania kierowniczych stanowisk lub pełnienia funkcji związanych ze szczególną odpowiedzialnością w organach państwowych

Ups.

NBP a władze państwowe

Ustawa o NBP ma jednak Rozdział 3 określający stosunki NBP z władzami, ale tutaj również pełne obietnic nic nie znaczące zapisy. NBP współdziała, przekazuje organom państwa założenia polityki pieniężnej, współdziała, opiniuje, opiniuje… ale jak nie współdziała, nie opiniuje, no to co? Choroba lub Trybunał Stanu. Mało realne. Pan, który decyduje ile towaru czytaj pieniądza będzie w Polsce, aby móc chleb wymienić na wodę, będzie w Polsce, jest nie do ruszenia dla ciebie.

To w końcu na kogo pracuje?

Spora część społeczeństwa już wie, że FED to instytucja prywatna, która ma możliwość powiększania ilości dolara w świecie bez ograniczeń. Ale jakie cele to ciało stawi przed sobą?

Kongres w ustawie z 1913 r. nałożył na System Rezerwy Federalnej kilka celów – nie uprzywilejowując żadnego z nich i nie tworząc żadnego matematycznego bądź ekonomicznego odniesienia w tym zakresie. Są to:

dążenie do wysokiego (maksymalnego) zatrudnienia,
dążenie do zapewnienia stabilności cen,
zapewnienie stabilności długoterminowych stóp procentowych,
Oprócz wyżej wymienionych celem Systemu Rezerwy Federalnej jest także:

dążenie do stabilnego wzrostu gospodarczego,
zapewnienie stabilności na rynkach walutowych,
wspieranie stabilności systemu finansowego.

A więc FED ma zapewniać maksymalne zatrudnienie oraz wzrost gospodarczy USA. Więc może NBP, mimo, że nie podlega wybranym przez ciebie przedstawicielom, a więc Tobie, też dba o to? Nie.

Art. 3. 1. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.
2. Do zadań NBP należy także:
1) organizowanie rozliczeń pieniężnych;
2) prowadzenie gospodarki rezerwami dewizowymi;
3) prowadzenie działalności dewizowej w granicach określonych ustawami;
4) prowadzenie bankowej obsługi budżetu państwa;
5) regulowanie płynności banków oraz ich refinansowanie;
6) kształtowanie warunków niezbędnych dla rozwoju systemu bankowego;
6a) działanie na rzecz stabilności krajowego systemu finansowego, o którym mowa w art. 2 pkt 1
ustawy z dnia 7 listopada 2008 r. o Komitecie Stabilności Finansowej (Dz. U. Nr 209, poz.
1317);
7) opracowywanie statystyki pieniężnej i bankowej, bilansu płatniczego oraz międzynarodowej
pozycji inwestycyjnej;
8) wykonywanie innych zadań określonych ustawami.

A więc nie musi dbać o maksymalne zatrudnienie, ani o rozwój gospodarczy. Może wspierać Rząd, ale nie musi (bo nie ma konsekwencji za nie wspieranie). Ale całą sytuacje finansową w kraju raportuje do Europejskiego Banku Centralnego (Art.23 ustawy). Co jeszcze robi NBP? Prowadzi rachunki budżetu Państwa, a więc obraca Twoją kasą po zapłaceniu podatków. I nic nie musi. NBP po prostu dba o interesy globalnej gospodarki, dostosowując krajową do światowego trendu. Unia każe odbierać u ludności w krajach realną wartość pieniądza w tempie 2% rocznie, Polska 3-3,5%.

Reklamy

5 myśli na temat “Ch*, dupa i kamieni kupa

  1. Bank musi być niezależny od rządu! Tak mają wszyscy i jakoś nie widać, aby bank działał przeciwko. ruscy też i jakoś nie widać, aby wprowadzano jakieś mechanizmy obronne

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s