Dlaczego Chruszczow przekazał Krym Ukrainie: projekt Krymska Kalifornia.

Kontynuując nieco tematykę poprzedniego wpisu, dziś odpowiedzmy sobie na proste, jak się wydaje pytanie, dlaczego Chruszczow przekazał Krym. I niestety, ta świadomość pokazuje jak sporo faktów tamtych lat dziś próbują zapomnieć i zamilczeć. 

Z pewnością, o ile w ogóle ciebie to interesuje, wiesz oficjalne wersje. Zauważ, że oficjalna wersja nie lubi próżni i zawsze coś proponuje, choć czasem nawet bardzo głupio tłumaczy intencje, ukrywając faktycznie powody.

Imperium Rosyjskie.

Krym w XIX wieku był częścią Guberni taurydzkiej Imperium rosyjskiego.

Карта_Таврической_Губернии

Więc zaczerpnę „wiedzę” z Wikipedii:

W 1954 został przekazany z Rosyjskiej FSRR do Ukraińskiej SRR – najpopularniejsza wersja głosi, że z okazji trzechsetnej rocznicy ugody perejasławskiej, która zjednoczyła (według przyjętej w Związku Radzieckim interpretacji historii) Ukrainę z Rosją. W dokumentach dotyczących przekazania Krymu nie ma jednak o tym informacji. Istnieją różne wersje tłumaczące ten krok – według jednej Krym miał być osobistym darem Chruszczowa dla Ukrainy, co miało być „odkupieniem win” za jego działalność w tej republice w czasach stalinowskich. Inna sugeruje, że głównym powodem była gospodarka – nowi koloniści rosyjscy, przybyli na Krym po deportacji Tatarów, nie potrafili sobie poradzić w miejscowym klimacie. Według Chruszczowa potrzebni tam są ludzie, przywykli do ciepłego i suchego klimatu, tacy, którzy kochają sady i kukurydzę, a nie ziemniaki – czyli Ukraińcy. Forma przekazania Krymu Ukraińskiej SRR naruszała prawo ZSRR i obu zainteresowanych republik. W skład radzieckiej Ukrainy nie wszedł Sewastopol, który funkcjonował jako miasto o specjalnym statusie i był podporządkowany rządowi i organom cywilno-wojskowym RFSR.

A więc mówią, gadają, słyszeliśmy, ale wydaje się… Obydwie wersji można śmiało wyrzucić na śmietnik, bo Ukraina była pojęciem geograficznym, a Ukraińców nazywano Małorusini (Małorusi, Małorosjanie), tym bardziej, że ugoda perejasławska była napisana w języku ruskim o poddaństwo, jak by to dziś nazwano, prywatnej firmy wojskowej Carowi Moskowii, która została podbita przez zorganizowaną grupę przestępczą Holstein-Gottorp dynastii Oldenburg, dla niepoznaki zwanych w Rosji Romanowowie (nie było w nich krwi rosyjskiej). Drugi też jest słaby, bo już w 1917 roku 41,2% mieszkańców półwyspu stanowili Rosjanie (Wielkorusini). Jaka więc była prawdziwa przyczyna przekazania Krymu?

ludnosc

I czy dziś można na to pytanie odpowiedzieć? Można, obserwując ruszy polityków, ich deklaracje i późniejsze decyzje będą jasne i klarowne. A co najważniejsze, będą jedynie poprawne w tamtej atmosferze.

Krym – republika żydowska. Plany bolszewików.

O powiązaniach bolszewików i kasy żydowskiej, jak i narodowości większości z nich pisałem niejednokrotnie, więc nie powinno ciebie zdziwić, że Lenin planował zorganizować na Krymie republikę Żydowską. Stalin popierał tę idee. Więc ziemię krymską założono pod zastaw bankierom amerykańskim – żydom. Oczywiście taki pomysł niekoniecznie się spodobał ludności, zwłaszcza rdzennym mieszkańcоm. To w skrócie. A teraz przyjrzymy się problemowi deportacji tatar krymskich.

Prób wytłumaczenia decyzji o o deportacji było wiele. Propaganda odpracowała na szóstkę. Bo jak można bez podania uzasadnienia przewieźć 190 tyś. ludzi? A z drugiej strony nie można było przecież powiedzieć, że Krym „przygotowuje się” zostać państwem, które dziś jest nazywane Izrael, a Tatarzy zawadzali.

Projekt Krymska Kalifornia.

Z wprowadzeniem NEPu do podbitej Rosji przyjechali ideolodzy stworzenia autonomicznej republiki żydowskiej na Krymie. Promowaniem nowego projektu zajęła się amerykańska organizacja finansowa pod nazwą „American Jewish Joint Distribution Committee”, która oficjalnie reprezentowała interesy amerykańskie, gdyż pomiędzy Rosyjską Federacyjną Socjalistyczną Republiką Radziecką a Stanami Zjednoczonymi Ameryki nie było stosunków dyplomatycznych.

Logo_jdc

Krymski problem pojawił się jeszcze przy Leninie, idee zaproponował Rozenberg pracujący w Joint`cie. W 1922 roku założono Agro-Joint składający się z 186 kołchozów i…żydzi zaczęli nawadniać przyszłą ojczyznę. Co roku rząd RFSRR miał dostawać od American Jewish Joint 900 tysięcy dolarów pod 5% rocznie przez kolejne 10 lat.

W październiku 1923 roku Abraham Bragin – kierownik sekcji żydowskiej Komunistycznej Partii, przygotował projekt organizacji nie autonomicznej republiki, tylko już pełnowartościowej Żydowskiej Republiki Radzieckiej. Projekt potrzymał kryptonim „Krymska Kalifornia”. Żydzi otrzymali 132 tysięcy hektarów ziemi.

19 lutego 1929 roku „Joint” i Centralny Komitet RFSRR podpisali umowę, według której ZSSR otrzymywał coroczne finansowanie w wysokości półtora miliarda dolarów. Jako hipotekę amerykanie zażądali 375 hektarów ziem Krymskich. Zostało założona spółka akcyjna, gdzie udziałowcami było ponad 200 amerykanów. Z najbardziej znanych można wymienić Hoovera, Rockefellera, Roosevelta, MacArthura czy Marchalla. Był też ważny warunek, jeżeli do 1954 roku RFSRR nie zwróci dług, ziemia przechodzi na własność.

Pieniądze szły bezpośrednio do przesiedleńców żydowskich, z pominięciem  rządu ZSSR i wywołały niepokoje wśród ludności. Jeszcze dziś można znaleźć dowody rabunków transportów żydowskich przez rdzennych mieszkańców. Stalin nie widząc zalet takiej umowy, w 1934 roku stworzył Birobidżan.

W 1936 roku projekt Krymska Kalifornia został zamknięty i zapomniany. Kasa przestała być wypłacana (do momentu wstrzymania przekazano 20 milionów dolarów), ale ruchu nie udało się zatrzymać. W 1939 roku Krym zamieszkiwało już 5,8% żydów czyli ponad 65 tysięcy osób. Tatarów – 19,4%.

W 1943 roku Roosevelt w Teheranie postawił warunek Stalinowi, że jeżeli projekt ponownie nie zostanie otwarty, to mogą się pojawić i problemy ze wsparciem amerykanów w ramach tak zwanego Lend-Lease. Trzeba było ratować inwestycje amerykanów. 11 maja 1944 Państwowy Komitet Obrony podjął decyzję o przesiedleniu Tatarów krymskich do Uzbekistanu (decyzję podpisał Stalin). Operacja wysiedlania była kierowana bezpośrednio przez Bogdana Kobułowa i Iwana Sierowa, rozpoczęła się o świcie 18 maja 1944.

Utworzenie państwa Izrael.

Stalin doskonale rozumiał, że amerykanie wcale nie niepokoją się o warunki radzieckich żydów, dlatego zaproponował, że Krym będzie autonomiczną republiką w składzie ZSSR. USA zaproponowało 10 miliardów dolarów kredytu na cele gospodarcze, lecz pod warunkiem, że Krym wystąpi z ZSSR jako oddzielne niepodległe państwo. Problemu nie udało się rozwiązać i projekt znów stanął w miejscu.

Amerykanie zresztą żądali od Stalina wyprowadzenia floty z Sewastopolu do Odessy (a z pewnością gdyby Krym Rosja nie zajęła, taki warunek postawiła by „niepodległa” Ukraina). Oczekiwać dalszego rozwoju Stalin nie mógł, dlatego równolegle zaczął mocno wspierać równoległy projekt utworzenia Izraela w Palestynie.

izrael

W 1947 roku w ONZ Stalin zapewnił aktywne wsparcie rezolucji utworzenia Państwa Izrael. 14 maja 1948 roku ZSSR jako pierwszy (De iure jako drugi) uznał niepodległość Izraela. Początkowo USA i ZSSR działają razem z Izraelem, następnie zimna wojna rozstawia te dwa państwa po rożne strony barykad.  Amerykanie chcieli osłabić wpływy Brytyjczyków w kanale Sueskim. ZSSR przez Czechosłowację sprzedawał broń Izraelowi.

w 1948 roku Żydowski Komitet Antyfaszystowski wraca z ideą żydowskiej autonomicznej republiki na Krymie. Można bez żadnych wątpliwości zgadnąć kto zainicjował powrót do idei.  ZSSR odpowiada tak zwanym procesem poetów żydowskich i oskarża ich o szpiegostwo i zdradę.

Od 1948 roku do 1953 roku propaganda przygotowała opinię publiczną do wysyłki żydów za współodpowiedzialność narodową. Dwa miejsca, Birobidżan lub Sybir. Została nawet już przygotowana specjalna komisja pdo przewodnictwem Michaiła Andriejewicza Susłowa – Éminence grise ZSSR. Wszystko do planowanej deportacji żydów było gotowe, nawet łagry. 5 marca 1953 roku Stalin został otruty. Plany deportacji porzucono, choć za czasów Chruszczowa Judaizm przyrównano do obskurantyzmu.

Krym – przekazanie.

W 1954 roku nastąpił czas zwrotu kredytu pod projekt Krymska Kalifornia. Mimo, że ZSSR przekazał trofealną niemiecką broń jako rozliczenie kredytu Izraelowi podczas wojny z Arabami, Amerykanie uznali dług za niespłacony. Zaczęto się przygotowywać do procedury odzyskania hipoteki w postaci ziemi Krymskiej.

Pomysł przekazania Krymu pojawił się zanim Chruszczow doszedł do władzy i poruszał go już Gieorgij Malenkow, który pełnił rolę  I Sekretarza KC KPZR po Stalinie do 14 września 1953 i premiera ZSSR do 8 lutego 1955 roku.

Przekazanie Krymu Ukraińskiej Socjalistycznej Republice Radzieckiej było aktem politycznego sprytu, gdyż formalnie umowa była podpisana z RFSRR i amerykanie nie mogli sięgnąć formalnie po ziemie nie będące w składzie RFSRR. Chruszczow tylko zrealizował plan awaryjny Stalina, aby nie płacić amerykanom. W taki sposób największych cwaniaków oszukano.

Reklamy

8 myśli na temat “Dlaczego Chruszczow przekazał Krym Ukrainie: projekt Krymska Kalifornia.

 1. Jeżeli
  „Pieniądze szły bezpośrednio do przesiedleńców żydowskich, z pominięciem rządu ZSSR ” to jakim cudem to ZSRR był coś żydom winien?
  I dalej
  „W 1954 roku nastąpił czas zwrotu kredytu pod projekt Krymska Kalifornia. Mimo, że ZSSR przekazał trofealną niemiecką broń jako rozliczenie kredytu Izraelowi podczas wojny z Arabami, Amerykanie uznali dług za niespłacony.” wcale nie oznacza, że ZSRR oszukał kogokolwiek.
  Bo po pierwsze – pieniądze dostawali żydzi a nie Rosjanie, a po drugie, kredyt spłacono zdobyczną bronią – ale przecież spłacono.
  To, że amerykanie uznali dług za nieoddany to już ich problem. Rosjanie nawet za pieniądze przekazywane żydom – czyli nie swój dług, zapłacili bronią wysyłaną do Izraela.
  Oszustami i złodziejami są więc amerykanie.
  Rosjanie/ZSRR było i jest w porządku.

  1. Rosjanie/ZSRR
   Rosjanie to nie ZSSR, ZSSR to nie tylko Rosjanie. ZSSR to związek republik sowieckich. Zamieszkały przez człowieka sowieckiego. „Projekt” nieukończono, bo Rosjanie (część elity) zdemontowali ZSSR.

   oszukano
   gdyż przekazali z jednej rebupliki do drugiej w ramach „związku” republik. RFSRR już nie miało ziemi, zostawionej jako zastaw. Nie można było więc wystąpić w ramach ONZ ani do RFSRR, ani do Ukraińskiej SRR o ziemię.

   Oszustami i złodziejami są więc amerykanie.
   To chyba nic nowego.

 2. Nikita Siergiejewicz Chruszczow rządził tak na Ukrainie, że Stalin mało widoczny był. Jak Armia Czerwona zajęła od 17 września 1939 r. Wołyń i Wschodnie Kresy, to wszystkie płoty oblepione były plakatami Chruszczowa, bo on był I sekretarzem Komunistyczne Partii Zachodniej Ukrainy. Na wsiach polskich Chruszczow pozakładał tzw. „trójki partyjne”, które decydowały, kogo rozstrzelać, kogo NKWD miało zabrać, a kogo na Sybir wyprawić. Będąc po wojnie sekretarzem generalny, KPZR, w celu zamazania swoich świństw (bo Stalina na XX zjeździe opluł), to chciał się wybielić i przypodobać się Ukraińcom. Oddał bezprawnie Krym, bo nie było Uchwały Rady Najwyższej ZSRR, ani aktu innego organu. Chruszczow, to był zwykły pastuch krów i cham, bez ogłady, gdy w ONZ zdjął z nogi śmierdzącego buta i walił nim w stół. Gdy go usunięto, to płakał jak pajac, że nie będzie pochowany na Kremlu, jak inni przywódcy. To szuja, cham i świnia, a nie polityk. http://www.nto.pl/magazyn/reportaz/art/4178177,wpadki-na-szczytach-wladzy,id,t.html

  1. W komentarzu jest nienawiść, ale nie ma analizy realnych przyczyn. A to dlatego, że Chruszczow nie był idiotą, za którego go przyjmujesz. Chruszczow musiał opierać się na realnie rządzące klany, a nie na „wirtulaną” siłę ukraińców. A elita nie działa prawnie lub bezprawnie, bo jest ponad prawem i robi to, co chce. Oceniać, czy przekazanie Krymu było zgodnie z prawem czy nie jest błędnym podejściem.

   Churchill doskonale opisał co różni polityka od męża stanu: „Polityk – to osoba, która myśli o następnych wyborach, męż stanu, to ten który myśli o przyszłych pokoleniach”. Stalin był mężem stanu, Chruszczow politykiem.

   Chruszczow to pasożyt, który dostał jak na talerzu efekty działań poprzednika – m.in. pierwszy w dziejach ludzkości lot człowieka w przestrzeni kosmicznej. Stalin zresztą żartował na temat Chruszczowa, że ten jest najkrwawszym ze wszystkich i powinni mu wydzielić Gilotynę na placu Czerwonym, aby osobiście dokonywał egzekucji.
   Tym nie mniej oceniać działania tej czy innej postaci historycznej na podstawie zapachów z jego butów czy pochodzenia to cecha amatorów.
   A czyje plakaty mieli wieszać na płotach na terenach, gdzie większa część społęczeństwa była Ukraińcami, zwykłymi chłopami? Tak ciężko to zrozumieć, że było to uzasadnione, najlepsze i całkiem udane działanie? Kogo miała ludność poprzeć, jak nie ” zwykłego pastucha krów”, takiego samego, jak oni sami?

   Warto też wiedzieć jakie obiektywne wyzwania stanęły wtedy przed ZSSR, a nie rozpisywać się o „trójkach”. Kraj przygotowywał się do nieuniknionej wojny, przyjmując teren, który przez 20 lat był częścią IIRP, jednego z najbardziej agresywnie nastawionych przeciwko ZSSR krajów. Sądy miały zapewniać szybkie działania i usunięcie najbardziej niebezpiecznych, względem bezpieczeństwa ZSSR, osób. Czy poboba nam się to, czy nie, taka była obiektywna rzeczywistość.

   I najwyraźniej nie był to „zwykły pastuch krów”, skoro został Sekretarzem Generalnym KPZR.
   Stalin pokazał, jak należy rządzić krajem.
   Chruszczow pokazał, jak nie należy nim rządzić. Po prostu nie miał jaj, aby zrobić to, co było obiektywnie konieczne.

  1. Wyzwania stające przed ZSSR wygenerowały trzy potężne siły: wojko, przemysł wojskowy i służby bezpieczeństwa. To elita ZSSR. Stalinowi udawało się te trzy siły utrzymywać w równowadze, dopóki go nie zabito, co i spowodowało likwidancje siły równoważącej. Najpierw wojko wraz z przemysłem wojskowym uderzyło w służby bezpieczeństwa likwidując dosłownie Berię i mocno szarpiąc służby. Wtedy i wypłynął Chruszczow jako „przedstawiciel wojska”.
   Utrzymanie wojsko jest kosztowe i zasadne przy ryzyku ataku. Ale po 1949 roku nie było już takiej konieczności i demobilizacja kraju jak i przemysłu wojskowego była obiektywną koniecznością jak i przejście od gospodarki planowej do gospodarki rynkowej.
   Chruszczow stanął między młotem a kowadłem. Z jednej strony obiektywnie musiał zmniejszać liczebność wojska, z drugiej strony jego władza opierała się na wojsku – więc demobilizacja była po pierwsze za wolna, po drugie za późna, po trzecie – zlikwidowała pod Chruszczowem ten grunt, na którym się opierał.
   Wynnik jest znany, obalony i zastąpiowny przez Breżniewa – przedstawiciela przemysłu wojskowego. No a dalej mamy „i’ll be back” służb bezpieczeństwa i likwidacje ZSSR jako zbędnego „elementu”.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s