Filtr wiedzy

Stara jak świat anegdota: Cudzoziemiec pyta jak ma dotrzeć do Muzeum Narodowego. Napotkani przechodni patrzą i nic nie mówią. Cudzoziemiec się nie poddaje i dopytuje się we wszystkich znanych mu językach: Do you speak in English? Parlez-vous français? Sprechen Sie Deutsch? Hablas español? Parli italiano? Hvis du taler dansk? Gawarisz po russki? W odpowiedzi słyszy:… Czytaj dalej Filtr wiedzy